همراهان گرامی ماکان استیل ، در این مقاله قصد داریم بزرگترین میکسر صنعتی یعنی دستگاه خمیرگیر 180کیلویی را مورد بررسی قرار دهیم.

دستگاه خمیرگیر 180کیلویی بزرگترین دستگاه خمیر است که برای محیط های خیلی بزرگ و صنعتی کاربرد دارد که ظرفیت آن 180 کیلوگرم خمیر است. طول این دستگاه 145 دسانتی متر ، ارتفاع دستگاه 114 سانتی متر ، قدرت موتور 2 اسب بخار ، وزن تقریبی خود دستگاه 250 کیلو گرم ، دهنه دیگ 90 سانتی متر ، عمق دیگ 45 سانتی متر میباشد.

 

 

 

180 کیلوگرم    

طول دستگاه

ارتفاع دستگاه قدرت موتور وزن تقریبی  دهنه دیگ

عمق دیگ

 145 Cm  114 Cm 2 hp 250 kg  90 Cm

 45 Cm

همچنین دیدن فرمایین از سایز مدلهای خمیرگیر

دستگاه خمیر گیر 5کیلویی

دستگاه خمیر گیر 8کیلویی

دستگاه خمیر گیر 15کیلویی

دستگاه خمیر گیر 30کیلویی

دستگاه خمیر گیر 40کیلویی

دستگاه خمیر گیر 60کیلویی

دستگاه خمیر گیر 90کیلویی

دستگاه خمیر گیر 120کیلویی

خرید دستگاه خمیرگیر

خرید دستگاه خمیرگیر

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

خرید دستگاه همزن


درود بر شما دوستان عزیز، تو این مقاله مخواهیم دستگاه خمیرگیر 120کیلویی را بررسی و تحلیل کنیم.

دستگاه خمیرگیر 120کیلویی برای محیط های خیلی بزرگ و صنعتی کاربرد دارد که ظرفیت آن 120 کیلوگرم خمیر است. طول این دستگاه 135 دسانتی متر ، ارتفاع دستگاه 112 سانتی متر ، قدرت موتور 2 اسب بخار ، وزن تقریبی خود دستگاه 200 کیلو گرم ، دهنه دیگ 80 سانتی متر ، عمق دیگ 40 سانتی متر میباشد.

     

دستگاه خمیرگیر 120کیلویی

   

طول دستگاه

ارتفاع دستگاه قدرت موتور وزن تقریبی دهنه دیگ

عمق دیگ

 135 Cm

 112 Cm 2 hp 200 kg  80 Cm

 40 Cm

همچنین دیدن فرمایین از سایز مدلها

دستگاه خمیر گیر 5کیلویی

دستگاه خمیر گیر 8کیلویی

دستگاه خمیر گیر 15کیلویی

دستگاه خمیر گیر 30کیلویی

دستگاه خمیر گیر 40کیلویی

دستگاه خمیر گیر 60کیلویی

دستگاه خمیر گیر 90کیلویی

دستگاه خمیر گیر 180کیلویی

خرید دستگاه خمیرگیر

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

خرید دستگاه همزن


درود دوستان عزیز ماکان استیل ، با با همراه باشید تا مشخصات دستگاه خمیرگیر 90کیلویی را مشاهده و مقایسه کنیم.

دستگاه خمیرگیر 90کیلویی برای محیط های بزرگ و صنعتی کاربرد دارد که ظرفیت آن 90 کیلوگرم خمیر است. دهنه دیگ 70 سانتی متر ، عمق دیگ 35 سانتی متر میباشد.

     

دستگاه خمیر گیر سایز90

   

طول دستگاه

ارتفاع دستگاه قدرت موتور وزن تقریبی دهنه دیگ

عمق دیگ

 

 –  70 Cm

 35 Cm

همچنین دیدن فرمایین از سایز مدلها

دستگاه خمیر گیر 5کیلویی

دستگاه خمیر گیر 8کیلویی

دستگاه خمیر گیر 15کیلویی

دستگاه خمیر گیر 30کیلویی

دستگاه خمیر گیر 40کیلویی

دستگاه خمیر گیر 60کیلویی

دستگاه خمیر گیر 120کیلویی

دستگاه خمیر گیر 180کیلویی

خرید دستگاه خمیرگیر

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

خرید دستگاه همزن


درود همراهان عزیز ماکان استیل ، در این مقاله به مشخصات دستگاه خمیرگیر 60کیلویی میپردازیم.

دستگاه خمیرگیر 60کیلویی نیز برای محیط های نسبتا بزرگ و صنعتی کاربرد دارد که ظرفیت آن 60 کیلوگرم خمیر است. طول این دستگاه 115سانتی متر ، ارتفاع دستگاه 100 سانتی متر ، قدرت موتور 1.5 اسب بخار ، وزن تقریبی خود دستگاه 150 کیلو گرم ، دهنه دیگ 65 سانتی متر ، عمق دیگ 32.5 سانتی متر میباشد.

      دستگاه خمیرگیر سایز5    

طول دستگاه

ارتفاع دستگاه قدرت موتور وزن تقریبی دهنه دیگ

عمق دیگ

 115 Cm

 100 Cm 1.5 hp 150 kg  65 Cm

 32.5 Cm

همچنین دیدن فرمایین از سایز مدلها

دستگاه خمیر گیر 5کیلویی

دستگاه خمیر گیر 8کیلویی

دستگاه خمیر گیر 15کیلویی

دستگاه خمیر گیر 30کیلویی

دستگاه خمیر گیر 40کیلویی

دستگاه خمیر گیر 90کیلویی

دستگاه خمیر گیر 120کیلویی

دستگاه خمیر گیر 180کیلویی

خرید دستگاه خمیرگیر

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

خرید دستگاه همزن


دوستان عزیز ماکان استیل در این پست قصد داریم مشخصات دستگاه خمیرگیر 40کیلویی را برای شما توضیح دهیم تا خرید  میکسر 40کیلویی را برای شما راحت کرده باشیم.

دستگاه خمیرگیر 40کیلویی نیز هم برای مصارف خانگی و هم صنعتی کاربرد دارد که ظرفیت آن 40 کیلوگرم خمیر است. طول این دستگاه 90سانتی متر ، ارتفاع دستگاه 75 سانتی متر ، قدرت موتور 1 اسب بخار ، وزن تقریبی خود دستگاه 115 کیلو گرم ، دهنه دیگ 57 سانتی متر ، عمق دیگ 28.5 سانتی متر میباشد.

     

دستگاه خمیرگیر سایز 40

   

طول دستگاه

ارتفاع دستگاه قدرت موتور وزن تقریبی دهنه دیگ

عمق دیگ

 90 Cm

 75 Cm 1 hp 115 kg  57Cm

 28.5 Cm

همچنین دیدن فرمایین از سایز مدلها

دستگاه خمیر گیر 5کیلویی

دستگاه خمیر گیر 8کیلویی

دستگاه خمیر گیر 15کیلویی

دستگاه خمیر گیر 30کیلویی

دستگاه خمیر گیر 60کیلویی

دستگاه خمیر گیر 90کیلویی

دستگاه خمیر گیر 120کیلویی

دستگاه خمیر گیر 180کیلویی

خرید دستگاه خمیرگیر

خرید دستگاه خمیرگیر

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

خرید دستگاه همزن


سلام همراهان عزیز ماکان استیل در این پست میخواهیم مشخصات دستگاه خمیرگیر 30کیلویی را توضیح دهیم  تا خرید و مقایسه  این میکسر 30کیلویی با سایر مدل ها راحتر شود.

دستگاه خمیرگیر 30کیلویی هم برای مصارف خانگی و هم صنعتی کاربرد دارد که ظرفیت آن 30 کیلوگرم خمیر است. طول این دستگاه 70سانتی متر ، ارتفاع دستگاه 70 سانتی متر ، قدرت موتور 3.4اسب بخار ، وزن تقریبی خود دستگاه 90 کیلو گرم ، دهنه دیگ 48 سانتی متر ، عمق دیگ 24 سانتی متر میباشد.

     

دستگاه خمیرگیر سایز 30

   

طول دستگاه

ارتفاع دستگاه قدرت موتور وزن تقریبی دهنه دیگ

عمق دیگ

 70 Cm

 70 Cm 3.4 hp 90 kg 48  Cm

 24 Cm

هم اکنون بخوانید : راهنمای خرید دستگاه خمیرگیر 

همچنین دیدن فرمایین از سایز مدلها

دستگاه خمیر گیر 5کیلویی

دستگاه خمیر گیر 8کیلویی

دستگاه خمیر گیر 15کیلویی

دستگاه خمیر گیر 40کیلویی

دستگاه خمیر گیر 60کیلویی

دستگاه خمیر گیر 90کیلویی

دستگاه خمیر گیر 120کیلویی

دستگاه خمیر گیر 180کیلویی

خرید دستگاه خمیرگیر

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

خرید دستگاه همزن


این پست راجع به مشخصات دستگاه خمیرگیر 15کیلویی است تا خرید این میکسر با خواندن مشخصات آن برای شما راحتر شود.

دستگاه خمیرگیر 15کیلویی نیز مانند دو سایز گفته شده بیشتر برای مصارف خانگی کاربرد دارد که ظرفیت آن 15 کیلوگرم خمیر است. طول این دستگاه 85سانتی متر ، ارتفاع دستگاه 60 سانتی متر ، قدرت موتور 1.2اسب بخار ، وزن تقریبی خود دستگاه 70 کیلو گرم ، دهنه دیگ 41 سانتی متر ، عمق دیگ 20 سانتی متر میباشد.

     

دستگاه خمیرگیر سایز15

   

طول دستگاه

ارتفاع دستگاه قدرت موتور وزن تقریبی دهنه دیگ

عمق دیگ

 85 Cm

 60 Cm 1.2 hp 70 kg  41 Cm

 20 Cm

هم اکنون بخوانید : راهنمای خرید دستگاه خمیرگیر 

همچنین دیدن فرمایین از سایز مدلهای

دستگاه خمیر گیر 5کیلویی

دستگاه خمیر گیر 8کیلویی

دستگاه خمیر گیر 30کیلویی

دستگاه خمیر گیر 40کیلویی

دستگاه خمیر گیر 60کیلویی

دستگاه خمیر گیر 90کیلویی

دستگاه خمیر گیر 120کیلویی

دستگاه خمیر گیر 180کیلویی

خرید دستگاه خمیرگیر

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

خرید دستگاه همزن


در این مقاله قصد داریم مشخصات دستگاه دستگاه خمیرگیر 8کیلویی را برای شما توضیح دهیم تا خرید این میکسر را برای شما راحت کرده باشیم.

دستگاه خمیرگیر 8کیلویی نیز اصولا برای مصارف خانگی کاربرد دارد که ظرفیت آن 8 کیلوگرم خمیر است. طول این دستگاه 75سانتی متر ، ارتفاع دستگاه 60 سانتی متر ، قدرت موتور 1.3اسب بخار ، وزن تقریبی خود دستگاه 25 کیلو گرم ، دهنه دیگ 35 سانتی متر ، عمق دیگ 17.5 سانتی متر میباشد.

   

 

دستگاه خیرگیر  سایز8    

طول دستگاه

ارتفاع دستگاه قدرت موتور وزن تقریبی دهنه دیگ

عمق دیگ

 75 Cm  60 Cm 1.3 hp 25 kg  35 Cm

 17.5 Cm

هم اکنون بخوانید : راهنمای خرید دستگاه خمیرگیر 

همچنین دیدن فرمایین از سایز مدلها

دستگاه خمیرگیر 5کیلویی

دستگاه خمیرگیر 15کیلویی

دستگاه خمی گیر 30کیلویی

دستگاه خمیرگیر 40کیلویی

دستگاه خمیرگیر 60کیلویی

دستگاه خمیرگیر 90گیلویی

دستگاه خمیرگیر 120کیلویی

دستگاه خمیرگیر 180کیلویی

خرید دستگاه خمیرگیر

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

خرید دستگاه همزن


در این پست قصد داریم مشخصات دستگاه خمیرگیر 5کیلویی را برای شما توضیح دهیم تا خرید این میکسر را برای شما راحت کرده باشیم.

دستگاه خمیرگیر 5کیلویی بیشتر برای مصارف خانگی کاربرد دارد که ظرفیت آن 5 کیلوگرم خمیر است. طول این دستگاه 58سانتی متر ، ارتفاع دستگاه 53 سانتی متر ، قدرت موتور 1.4 اسب بخار، وزن تقریبی خود دستگاه 18 کیلو گرم ، دهنه دیگ 30سانتی متر ، عمق دیگ 15 سانتی متر میباشد.

   

 

دستگاه خمیرگر سایز5    

طول دستگاه

ارتفاع دستگاه قدرت موتور وزن تقریبی دهنه دیگ

عمق دیگ

 58 Cm  53 Cm 1.4 hp 18 kg  30 Cm

 17 Cm

هم اکنون بخوانید : راهنمای خرید دستگاه خمیرگیر 

همچنین دیدن فرمایین از سایز مدلهای

دستگاه خمیرگیر8کیلویی 

دستگاه خمیر گیر 15کیلویی
دستگاه خمیرگیر 30کیلویی
دستگاه خمیرگیر 40کیلویی
دستگاه خمیرگیر 60کیلویی
دستگاه خمیرگیر 90کیلویی
دستگاه خمیرگیر 120کیلویی
دستگاه خمیرگیر 180کیلویی

دستگاه خمیرگیر 5کیلویی

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

تماس با مشاورین فروش ماکان استیل

تماس با مشاورین فروش ماکان استیل


شرکت ماکان استیل پیشگام در تولید و مشاوره خرید خمیرگیر صنعتی یا همزن خانگی آماده ارائه با کیفیت ترین محصولات برای آن دسته از افرادی که به دنبال خرید خمیرگیر هستند, می باشد.

گروه تولیدی ماکان استیل مفتخر است که تولید کننده انواع دستگاه های خمیر گیر از مدل 5 کیلوگرم تا 180 کیلوگرم و میکسرهای قنادی میباشد. این دستگاه ها با دیگ استیل ، رنگ الکترو استاتیک و گیربکس با دوام و مقام که طبق استانداردهای صنعتی تعریف شده، تهیه و آماده ارائه خدمت جهت مصارف خانگی ، نانوایی ، فست فود ، رستوران ، قنادی و دیگر صنایع غذایی قرار میگیرد.

هم اکنون با ما در تماس باشید

کاربرد های خرید خمیرگیر چیست؟

به دستگاهی که آرد را به خمیر تبدیل کرده و در صنعت نانوایی ، قنادی ، شیرینی پزی و … کاربرد دارد دستگاه خمیر گفته میشود. قبل از اختراع دستگا ها و شروع پیشرفت در زمینه نان و قنادی، مردم به صورت دستی خمیر را تهیه میکردند که در این روش به دلیل دخالت دست از نظر بهداشتی چندان مورد پسند نبود و همچنین زمان بیشتری برای تهیه خمیر لازم بود که در این زمان احتمال نفوذ آلودگی و میکروب به داخل خمیر وجود داشت.

با گذشت زمان و پیشرفت صنعت نانوایی و قنادی دستگاه های خمیر گیر جای خود را به روش دستی و زمانگیر دادند و کم کم نیاز به خرید دستگاه خمیر گیر احساس شده است که هم زمان کمتری برا تهیه خمیر لازم است و هم چنین به دلیل عدم دخالت دست امکان نفوذ آلودگی و میکروب کمتر است و باعث تمیز بودن نانوایی و کارگاه های قنادی شده است.

خرید خمیرگیر

انواع پیشنهادات برای خرید دستگاه خمیر گیر

دستگاه های خمیرگیر بسته به اندازه ، وزن قابل تحمل ، کاربرد و محیط استفاده انواع مختلفی در بازار وجود دارد. در این قسمت انواع دستگاه های خمیر گیر ماکان استیل را برای شما آورده ایم تا انتخاب شما در خرید دستگاه خمیر گیر راحتتر باشد.

خرید خمیرگیر سایز کوچک

این نوع دستگاه ها به همزن خانگی هم شناخته میشوند و در سایزهای 5 تا 40 هستند که هم در قنادی ها ، فست فود ها و هم در رستوران ها و کبابی ها کاربرد دارد.

در قنادی ها برای تهیه خمیر ، در فست فود ها به منظور آماده سازی خمیر پیتزا و در رستوران ها و کبابی ها برای  میکس کردن مایه کباب از این دستگاه استفاده می شود .

این دستگاه در ظرفیت ها و توان های مختلفی تولید می گردد که با توجه به حجم کاری می توان از انواع آن استفاده کرد .

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره با مشاورین متخصص ماکان استیل در ارتباط باشید.

دستگاه خمیرگیر 5کیلویی

دستگاه خمیرگیر 8کیلویی

دستگاه خمیرگیر 15کیلویی

دستگاه خمیرگیر 30کیلویی

دستگاه خمیرگیر 40کیلویی

خرید خمیرگیر

خرید دستگاه خمیرگیر خانگی

هم اکنون با ما در تماس باشید

خرید خمیرگیر سایز بزرگ

اندازه دستگاه های خمیرگیر به صورت استاندارد و تعرف شده است. این نوع دستگاه ها در کارگاه های قنادی بزرگ ، نانوایی ها ، کارخانه های کلوچه پزی و رستوران های بزرگ کاربرد  دارد که از ابعداد 60کیلویی تا 180 کیلویی موجود هستند. مشاورین مختصص ماکان استیل به صورت 24 ساعته و رایگان آماده پاسخگویی و مشاوره شما عزیزان هستند.

دستگاه خمیر گیر 60کیلویی
دستگاه خمیر گیر 90کیلویی
دستگاه خمیر گیر 120کیلویی
دستگاه خمیر گیر 180کیلویی

خرید خمیرگیر

خرید خمیرگیر سایز بزرگ

این تنوع بالای محصولات نیاز شما را برای دریافت مشاوره بیش از پیش می کند. مشاوران ما در شرکت ماکان استیل آماده ارائه بهترین مشاوره ها به شما برای خریدی آسوده تر هستند.

هم اکنون با ما در تماس باشید

حرف آخر

لازم بذکر است که بدستور اداره محترم بهداشت واهمیت بهداشت و سلامت محصولات غذایی دستگاههای این شرکت از چندین سال اخیر از جنس استیل ۳۰۴ ساخته و ارائه میگردد.

همچنین شرکت ماکان استیل افتخار دارد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز صنعتگران داخلی محصولات خود را به کشورهای افغانستان باکو پاکستان وارمنستان وعراق صادر نموده وگامی بزرگ درجهت اعتلای هر چه بیشتر نام ایران زمین برداشته است.