خمیرگیر

ماکان استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان خمیر گیر در ایران